OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Skuteczna ochrona danych osobowych pełni kluczową rolę dla prawidłowego prosperowania szeregu przedsiębiorstw i instytucji. Szeroki zakres obowiązujących regulacji prawnych sprawia, że koniecznym jest podjęcie działań mających na celu skuteczny wzrost bezpieczeństwa w firmach i jednostkach przetwarzających dane osobowe.

Kancelaria MN Legal świadczy kompleksowe usługi w zakresie ochrony danych osobowych, wykonywane przez radcę prawnego posiadającego niezbędne kwalifikacje do pełnienia funkcji Inspektora Danych Osobowych, podparte stosownymi certyfikatami. Oferujemy Państwu pomoc w zidentyfikowaniu potencjalnych zagrożeń obszarze RODO oraz doradztwo z nim związane, w tym m.in.:

 • dokonywanie analizy ryzyka,
 • projektowanie systemu ochrony danych osobowych,
 • przystosowanie istniejącego systemu bezpieczeństwa do wymagań RODO,
 • przygotowanie przedsiębiorstw/ instytucji do zmian w przepisach,
 • identyfikację zbiorów danych osobowych w przedsiębiorstwach/ instytucjach,
 • opracowanie i wdrażanie dokumentacji,
 • bieżące rozwiązywanie problemów związane z przetwarzaniem danych,
 • dostosowanie adekwatnych zabezpieczeń organizacyjnych i technicznych,
 • opracowanie i wdrożenie procedur bezpieczeństwa IT,
 • przeprowadzanie szkoleń dla pracowników i administratorów danych w formie stacjonarnej bądź online,
 • przeprowadzanie audytów,
 • stała obsługa prawna w zakresie RODO (pełnienie funkcji punktu kontaktowego).

MASZ PYTANIA? CHCESZ SIĘ CZEGOŚ DOWIEDZIEĆ?
NAPISZ DO NAS.